O NÁS

Začiatky nášho podnikania siahajú do roku 2005 kedy si zakladateľ zriadil súkromný podnik fyzickej osoby zaregistrovaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou. Už od počiatku sme poskytovali naše služby vo vodoinštalatérskej a kúrenárskej oblasti ako subdodávateľ správcom a užívateľom bytových domov. Od roku 2007 sme registrovaní Technickou inšpekciou pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako osoba oprávnená na montáž a opravu určených meradiel – vodomerov a meračov tepla.

Napredovanie spoločnosti si vyžiadalo investície do technického vybavenia a do kvality ľudských zdrojov. V decembri 2012 vznikla transformáciou fyzickej osoby spoločnosť Ecosystem s.r.o.. Jedným z prvoradých cieľov spoločnosti bolo rozšírenie okruhu nami ponúkaných služieb o plynoinštalatérske činnosti spojené s registráciou na ÚNMS SR v oblasti montáže plynomerov, čím sme doplnili komplexnosť ponúkaných služieb pri rekonštrukciách potrubných rozvodov v obytných domoch.

ecosystem je zakladatelom ecovision

od roku

O splnení náročných kritérií po odbornej a technickej stránke naša spoločnosť získala oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu ale aj so súvisom s priestormi určenými na pobyt osôb v zmysle zákona NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve. Týmito krokmi sme sa stali spoločnosťou, ktorá je schopná vyriešiť nielen problém odstránenia azbestových materiálov zo stavieb, ale aj zrealizovať komplexnú výmenu potrubných rozvodov vody, odpadov a plynu v bytových jadrách obytných domov.

KORENE SIAHAJU DO HISTORIE PÍSAL SA ROK 2005 NÁŠHO LETOPOČTU KEĎ SA MASTERMIND NADUMAL UROBIŤ SI SZČO.

 

WECKOM SA NADUMAL UROBIT SI SRO A NAKONEC ESCI I NO

 

    robotnikrobošdrič